AMBITIE

Samenwerken. In een complexer wordende wereld zijn we er steeds meer op aangewezen. Het klinkt mooi: samenwerken. Maar de praktijk blijkt vaak lastig. Logisch, want ad fundum is er altijd sprake van verschillende belangen. Dit geldt zeker voor complexe projecten, bijvoorbeeld op gebied van infra en het sociaal domein.

 

Die complexiteit bestaat uit meerdere componenten: het aantal betrokken partijen met de eigen belangen, de complexiteit van de werkzaamheden, de omgevingsfactoren en noem maar op.

 

Dus hoe werk je dan samen in een omgeving waar alle risico’s niet op voorhand te traceren zijn, laat staan te beheersen zijn. Hoe werk je samen nu belangen, innovaties en onverwachte situaties zich tijdens het proces ontvouwen. Hoe werk je samen nu contracten steeds minder regulerend kunnen zijn?

HOE

Het antwoord bestaat niet uit een paar do’s en dont’s.  Immers, partijen worden steeds afhankelijker van elkaar, waardoor er geen sprake meer is van een eenvoudige opdrachtgever & opdrachtnemer relatie.

 

Onafhankelijkheid is daarom een belangrijke factor die als smeerolie in de samenwerking kan dienen. Cohezy biedt deze onafhankelijkheid. Met ervaren projectcoaches die stuk voor stuk gericht zijn op de realisatie van de projectopgave.

 

De stichting Cohezy heeft als doel belangen & perspectieven bij elkaar te brengen en om faalkosten en juridische procedures te verminderen. Hierdoor ontstaat een versnelling van de realisatie van het project.

 

De Cohezy projectcoach heeft een rol bij:

  • Start en overgangsmomenten;
  • Wijzigingen van contracten;
  • Rol wisselingen en bij nieuwe teamleden

 

Hiermee is Cohezy als het ware een spiegel voor alle stakeholders (anticiperend) met een scherp oog voor veranderingen in de omgeving en in het krachtenveld van belangen. Cohezy begeleidt, publiceert en stimuleert de dialoog over het vak projectcoaching.

Wie zijn de Cohezy projectcoaches?