COACHES

Naast coaches biedt Cohezy ook enablers voor uw project
bekijk enablers

Gulian van Maanen

Projectcoach Cohezy

“Samenwerken is de beste vorm van projectbeheersing” Gulian van Maanen. “Investeren in samenwerken is dus goed besteed geld mits het effectief en efficiënt gebeurt.” Dat is dan ook precies waar Gulian zich mee bezig houdt: schijnbaar tegengestelde belangen ombuigen naar gedeeld belang. Zorgen dat mensen zich in elkaar verdiepen. Nieuwsgierig zijn naar de wereld achter de functionaris. “Kortom, samen de vitaliteit in het team hooghouden. En dat gaat niet vanzelf. Daar moet je aan werken. En daar help ik graag bij.” Gulian is oorspronkelijk organisatieadviseur en trainer. Hij is afgestudeerd als arbeids & organisatie socioloog

Contactgegevens: gulian.vanmaanen@cohezy.nl – 06 10 01 95 00

Pim Verheijen

In Memoriam 

Tot onze verbijstering en grote schok moeten wij verder zonder onze mede-oprichter Pim.

Hij overleed op 17 december 2022 na een infectie, die teveel was voor zijn broze gestel.

Pim was een hele harde werker daarom vergat je snel dat hij een zware ziekte onder de leden had. Naast hard en veel werken beschikte Pim over een groot probleemoplossend vermogen en zag hij overal mogelijkheden. We hebben samen met hem Cohezy opgebouwd maar zonder hem zou het er niet zijn geweest.

Pims open manier van benaderen maakte dat collega’s en ook opdrachtgevers hem graag bij vraagstukken betrokken. Hij bekeek vraagstukken in hun context en altijd vanuit verschillende kanten. Hij nodigde uit tot nadenken en gesprek.

Pim laat voor ons als maatje een groot gat achter. Het beste dat we kunnen doen om Pim te eren is Cohezy in zijn geest verder uit te bouwen, creatief, inclusief en realistisch.

 

Michiel Bonnema

Projectcoach en bestuurslid Cohezy

Michiel heeft ruim 20 jaar internationale ervaring in het managen van grote projecten
in olie, industrie, infrastructuur en procesautomatisering. Zowel aan de kant van de opdrachtnemer als bij diverse opdrachtgevers. “Succesvol projectmanagement heb ik zien ontwikkelen van harde sturing op GOTIK aspecten, naar leiderschap van projectorganisaties, het managen van relaties, belangen, verwachtingen, eisen en wensen”. Sinds enkele jaren groeit bij mij het inzicht dat sociale structuren en aspecten op en rond projecten dermate complex geworden zijn dat, aanvullend aan mijn rol als projectmanager, een onafhankelijk en objectief projectcoach van grote waarde kan zijn voor het creëren van een setting waarin constructieve samenwerking optimaal gefaciliteerd wordt.
Michiel is opgeleid tot gecertificeerd coach en zet zijn ervaring in het leiden van complexe projecten nu bij Cohezy in om andere projecten te helpen succesvol te zijn.

Contactgegevens : michiel.bonnema@cohezy.nl

Cécile Claessen

Projectcoach en bestuurslid Cohezy

Samenwerken in projecten is cruciaal maar gaat niet vanzelf. Je moet er bewust aandacht aan besteden. Bij voorkeur vanaf de start van een project; al in de wijze waarop een project aanbesteed wordt. Als partijen goed op elkaar zijn afgestemd en vanaf de start samen optrekken, komen ze er ook uit als zich ingewikkelder opgaven voordoen. Cécile faciliteert al een aantal jaren PSU’s en PFU’s voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de wereld van de Infra en de Bouw. Ze is een verbinder, kan snel een sfeer creëren van vertrouwen. Stelt kritische vragen en benoemt wat er speelt. Verbindt de projectstrategie aan concrete volgende stappen. Ook als de samenwerking wat minder loopt wordt zij gevraagd. Om projecten door te starten en de teams te richten op het gezamenlijke projectdoel.

Cécile is van huis uit onderwijskundige en heeft een master in verandermanagement.

Contactgegevens: cecile.claessen@cohezy.nl – 06 21 53 52 22

Jolle Landman

Projectcoach Cohezy

Bij bouw- en infraprojecten telt het doel. Dat bereik je alleen door onderweg om je heen te kijken. Naar je team, naar de omgeving en ook naar jezelf. De vaardigheid om op tijd uit de waan van de dag te stappen en naar de goede dingen te kijken kun je als persoon en als team versterken. Een projectcoach kan je helpen in dit groeiproces, maar soms is de coach ook de broodnodige buitenstaander om je te helpen problemen te voorkomen of op te lossen. Jolle Landman was ruim 15 jaar in verschillende rollen actief bij Rijkswaterstaat en kent projectteams van binnenuit. “Als je blijft doen wat je al deed gaat dat de oplossing niet brengen.” Jolle is met zijn ervaring als manager en coach in staat om bij mensen en teams de essentie naar boven te brengen. Als gedreven sporter weet hij dat je die niet altijd in je hoofd vindt, maar vaak op een ander plek in het lichaam voelt als je ervoor open staat.

Jolle is milieukundige en volgde diverse project- en managementleergangen.

Contactgegevens: jolle.landman@cohezy.nl

Remmert Sluijter

Projectcoach Cohezy

“Als partijen in de `vechtstand’ terecht komen krijgen de juristen vaak de schuld. Soms terecht. Maar het ligt in de meeste gevallen aan de onderlinge communicatie.” Dat is de ervaring van Remmert Sluijter. Al meer dan 25 jaar staat hij opdrachtgevers en aannemers bij in procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en bij de gewone rechter. Zijn toegevoegde waarde is het grootst als het hem lukt om partijen uit de `vechtstand’ en in de `praatstand’ te krijgen. Hiertoe heeft hij een opleiding tot mediator gevolgd.
“Nòg mooier is het als de `vechtstand’ nooit in beeld komt. Gelukkig leven we in een tijd, waarin er steeds meer aandacht komt voor goede communicatie, onder meer door middel van PSU’s en PFU’s, bouwreflectie, mediation en projectcoaches. Cohezy biedt een prachtig platform voor betere communicatie in alle fasen van projecten en ik draag daaraan graag mijn steentje bij!’

Contactgegevens: remmert.sluijter@cohezy.nl – 06 51 54 60 52

Cor Beekmans

Projectcoach Cohezy

Mensen maken het verschil. Kijk de meeste evaluaties van projecten er op na. De klik, het inlevingsvermogen en daardoor de samenwerking is essentieel voor een succesvol project. Op zoek zijn waar je elkaar vindt waarom de ander doet zoals hij/zij doet helpt enorm in het opzetten, verbeteren en vooral ook in stand houden van elkaars relatie. Het is niet voor niets dat teamassessments de laatste jaren in de bouw en infra een enorme vlucht genomen hebben in aanbestedingstrajecten. Iedereen ziet dat het nodig. Na de aanbesteding is het de overtuiging van Cor dat het belangrijk is om de relatie een goede boost te geven  (PSU) en daarna te onderhouden en daarna regelmatig tegen het licht te houden met PFU’s. Niet alleen als het niet goed gaat maar vooral ook om het goed te houden. Cor heeft bijna 30 jaar ervaring in programma- en projectmanagement en te maken gehad met veel verschillende vormen van samenwerking.

Cor is aquatisch ecoloog en milieukundige, heeft zijn coaching opleiding bij Intercoach gevolgd.

Contactgegevens: cor.beekmans@cohezy.nl

Nathalie Vrancken

Projectcoach Cohezy

Ontspanning verkrijgen in samenwerking is belangrijk. Door ontspanning kan het vertrouwen groeien, de mens achter de functionaris en de belangen zichtbaar worden en de onderlinge verbinding tot stand komen. Natuurlijk het project en de opgave is leidend. Dat moet verder gebracht worden. Hoe dat gebeurt ‘makes all the difference’. Dat is de kern van mijn werk.

Nathalie begeleidt samenwerking en daar waar het goed en minder goed lukt. Binnen de bouw- & infra, in innovatieve contracten in publiek-private samenwerking en allerlei aanpalende sectoren.

Nathalie Vrancken is opgeleid als bedrijfskundige en mediator.

Contactgegevens Nathalie Vrancken: 06 22 93 94 32 

Lilian Soerel

In memoriam

Op 8 februari 2022 zijn we overvallen door het trieste bericht dat onze gedreven, altijd vrolijke Coheziaan Lilian Soerel, plotseling is overleden. Niemand kon het geloven omdat er de dagen ervoor nog intens contact was over een bijeenkomst die we zouden hebben bij het groot HWBP-project Dijkversterking bij Waterschap Rivierenland en andere lopende zaken. Lilian was een kei in haar vak op het gebied van inclusiviteit en hoe partijen elkaar konden gaan vinden binnen teams en/of projecten. Ze was de motor van ons wekelijks Q time moment waar we de ervaringen van de week bespraken en op een informele manier onze persoonlijke en werkvraagstukken konden bespreken. Nooit – maar dan ook nooit zullen we haar vergeten. Niet voor niets hebben we het plan opgevat om een Lilian Soerel Award in te stellen om zo de diversiteit in teams te koesteren – zoals wij allen haar koesteren.

Naast coaches biedt Cohezy ook enablers voor uw project

Weten wat Cohezy voor uw project kan betekenen?