COACHES

Naast coaches biedt Cohezy ook enablers voor uw project
bekijk enablers

Pim Verheijen

Projectcoach en bestuurslid Cohezy

“De gemeenschappelijke faalkosten van complexe Bouw & Infra projecten verlagen. Dat is een van de belangrijkste effecten van een onafhankelijke projectcoach.” Pim Verheijen spreekt uit ervaring. Als projectcoach is hij vele jaren werkzaam in Bouw & Infra projecten. Zijn focus ligt altijd op de gemeenschappelijke opgave: hoe wordt er samengewerkt en hoe vult een ieder zijn eigenaarschap in. Bij knelpunten draagt Pim creatieve oplossingen aan om de voortgang in het werkproces te behouden. Pim is veranderkundige van huis uit en heeft een bedrijfsjuridische en psychologische achtergrond.

Contactgegevens: pim.verheijen@cohezy.nl – 06 53 77 14 54

Michiel Bonnema

Projectcoach en bestuurslid Cohezy

Michiel heeft ruim 20 jaar internationale ervaring in het managen van grote projecten
in olie, industrie, infrastructuur en procesautomatisering. Zowel aan de kant van de opdrachtnemer als bij diverse opdrachtgevers. “Succesvol projectmanagement heb ik zien ontwikkelen van harde sturing op GOTIK aspecten, naar leiderschap van projectorganisaties, het managen van relaties, belangen, verwachtingen, eisen en wensen”. Sinds enkele jaren groeit bij mij het inzicht dat sociale structuren en aspecten op en rond projecten dermate complex geworden zijn dat, aanvullend aan mijn rol als projectmanager, een onafhankelijk en objectief projectcoach van grote waarde kan zijn voor het creëren van een setting waarin constructieve samenwerking optimaal gefaciliteerd wordt.
Michiel is opgeleid tot gecertificeerd coach en zet zijn ervaring in het leiden van complexe projecten nu bij Cohezy in om andere projecten te helpen succesvol te zijn.

Contactgegevens : michiel.bonnema@cohezy.nl

Cécile Claessen

Projectcoach en bestuurslid Cohezy

Samenwerken in projecten is cruciaal maar gaat niet vanzelf. Je moet er bewust aandacht aan besteden. Bij voorkeur vanaf de start van een project; al in de wijze waarop een project aanbesteed wordt. Als partijen goed op elkaar zijn afgestemd en vanaf de start samen optrekken, komen ze er ook uit als zich ingewikkelder opgaven voordoen. Cécile faciliteert al een aantal jaren PSU’s en PFU’s voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de wereld van de Infra en de Bouw. Ze is een verbinder, kan snel een sfeer creëren van vertrouwen. Stelt kritische vragen en benoemt wat er speelt. Verbindt de projectstrategie aan concrete volgende stappen. Ook als de samenwerking wat minder loopt wordt zij gevraagd. Om projecten door te starten en de teams te richten op het gezamenlijke projectdoel.

Cécile is van huis uit onderwijskundige en heeft een master in verandermanagement.

Contactgegevens: cecile.claessen@cohezy.nl – 06 21 53 52 22

Gulian van Maanen

Projectcoach Cohezy

“Samenwerken is de beste vorm van projectbeheersing” Gulian van Maanen. “Investeren in samenwerken is dus goed besteed geld mits het effectief en efficiënt gebeurt.” Dat is dan ook precies waar Gulian zich mee bezig houdt: schijnbaar tegengestelde belangen ombuigen naar gedeeld belang. Zorgen dat mensen zich in elkaar verdiepen. Nieuwsgierig zijn naar de wereld achter de functionaris. “Kortom, samen de vitaliteit in het team hooghouden. En dat gaat niet vanzelf. Daar moet je aan werken. En daar help ik graag bij.” Gulian is oorspronkelijk organisatieadviseur en trainer. Hij is afgestudeerd als arbeids & organisatie socioloog

Contactgegevens: gulian.vanmaanen@cohezy.nl – 06 10 01 95 00

Jolle Landman

Projectcoach Cohezy

Bij bouw- en infraprojecten telt het doel. Dat bereik je alleen door onderweg om je heen te kijken. Naar je team, naar de omgeving en ook naar jezelf. De vaardigheid om op tijd uit de waan van de dag te stappen en naar de goede dingen te kijken kun je als persoon en als team versterken. Een projectcoach kan je helpen in dit groeiproces, maar soms is de coach ook de broodnodige buitenstaander om je te helpen problemen te voorkomen of op te lossen. Jolle Landman was ruim 15 jaar in verschillende rollen actief bij Rijkswaterstaat en kent projectteams van binnenuit. “Als je blijft doen wat je al deed gaat dat de oplossing niet brengen.” Jolle is met zijn ervaring als manager en coach in staat om bij mensen en teams de essentie naar boven te brengen. Als gedreven sporter weet hij dat je die niet altijd in je hoofd vindt, maar vaak op een ander plek in het lichaam voelt als je ervoor open staat.

Jolle is milieukundige en volgde diverse project- en managementleergangen.

Contactgegevens: jolle.landman@cohezy.nl

Remmert Sluijter

Projectcoach Cohezy

“Als partijen in de `vechtstand’ terecht komen krijgen de juristen vaak de schuld. Soms terecht. Maar het ligt in de meeste gevallen aan de onderlinge communicatie.” Dat is de ervaring van Remmert Sluijter. Al meer dan 25 jaar staat hij opdrachtgevers en aannemers bij in procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en bij de gewone rechter. Zijn toegevoegde waarde is het grootst als het hem lukt om partijen uit de `vechtstand’ en in de `praatstand’ te krijgen. Hiertoe heeft hij een opleiding tot mediator gevolgd.
“Nòg mooier is het als de `vechtstand’ nooit in beeld komt. Gelukkig leven we in een tijd, waarin er steeds meer aandacht komt voor goede communicatie, onder meer door middel van PSU’s en PFU’s, bouwreflectie, mediation en projectcoaches. Cohezy biedt een prachtig platform voor betere communicatie in alle fasen van projecten en ik draag daaraan graag mijn steentje bij!’

Contactgegevens: remmert.sluijter@cohezy.nl – 06 51 54 60 52

Lilian Soerel

Projectcoach Cohezy

In de afgelopen decennia is de noodzaak voor een bredere publiek-private samenwerking in de bouw en infra sector steeds duidelijker geworden. Er zijn voorbeelden te over waar complexe projecten gebukt gaan onder juridische, inhoudelijk en/of praktische obstakels. Uit ervaring weet Lilian dat het vooral ook gaat om de ‘onderstroom’ (belangen, overtuigingen, gevoelens en macht) die een project kan maken of breken. Samenwerken is mensenwerk, investeren in het ontwikkelen van een samenwerkingscultuur is een must! Door de jaren heen heeft ze in haar rol als coach, interimmanager en organisatieadviseur ervaren dat flexibiliteit bij permanente verandering eisen stelt aan mens en organisatie. “Samenwerken altijd, overal met iedereen?” is geen vanzelfsprekendheid vandaar haar drive om als projectcoach te werken met professionals en (project)managers in een publiek-private setting. Ze geniet ervan om handreikingen te geven die ruimte scheppen.

Lilian heeft een achtergrond in menswetenschappen en management en organisatie.

Contactgegevens: lilian.soerel@cohezy.nl

 

Cor Beekmans

Projectcoach Cohezy

Mensen maken het verschil. Kijk de meeste evaluaties van projecten er op na. De klik, het inlevingsvermogen en daardoor de samenwerking is essentieel voor een succesvol project. Op zoek zijn waar je elkaar vindt waarom de ander doet zoals hij/zij doet helpt enorm in het opzetten, verbeteren en vooral ook in stand houden van elkaars relatie. Het is niet voor niets dat teamassessments de laatste jaren in de bouw en infra een enorme vlucht genomen hebben in aanbestedingstrajecten. Iedereen ziet dat het nodig. Na de aanbesteding is het de overtuiging van Cor dat het belangrijk is om de relatie een goede boost te geven  (PSU) en daarna te onderhouden en daarna regelmatig tegen het licht te houden met PFU’s. Niet alleen als het niet goed gaat maar vooral ook om het goed te houden. Cor heeft bijna 30 jaar ervaring in programma- en projectmanagement en te maken gehad met veel verschillende vormen van samenwerking.

Cor is aquatisch ecoloog en milieukundige, heeft zijn coaching opleiding bij Intercoach gevolgd.

Contactgegevens: cor.beekmans@cohezy.nl

René Rol

Projectcoach en bestuurslid Cohezy

“Ik merk binnen ‘mijn’ projecten dat er veel winst te halen is als we meer investeren in het voorportaal. Ik bedoel: duidelijke afspraken maken, echte drijvers van de agenda’s van mensen, alert zijn op de onderstromen. En naast de inhoud moeten wij zeker het proces een prominentere plaats geven. Bijvoorbeeld door systemen die belemmerend werken boven tafel tillen en creatief durven zijn om er iets beters voor in de plaats te zoeken.” René Rol is altijd enthousiast over zijn werk als onafhankelijk projectcoach. Zijn kracht ligt in de snelle analyse en een goede antenne voor onderstroom. René is direct maar altijd met respect en humor.

Contactgegevens: rene.rol@cohezy.nl – 06 53 77 14 64

Naast coaches biedt Cohezy ook enablers voor uw project

Weten wat Cohezy voor uw project kan betekenen?