Cohezy kwartaalaktiviteiten zomer 2021

25 augustus 2021

Om een beeld te geven waar we als stichting Cohezy mee actief zijn, zullen we elk kwartaal een korte feitelijke rapportage uitbrengen.  Deze rapportage zal nooit helemaal compleet zijn, maar geeft wel een goede indruk.  Zo zijn er het afgelopen kwartaal 2 thema’s die centraal hebben gestaan, te weten Bouwteams en het maken van een Annex over Samenwerking in het kader van de nieuwe UAV-GC. 

Bouwteams

Coheziaan Cécile Claessen heeft hard meegewerkt aan een 85% versie samenwerkingshandvest voor Bouwteams en tevens een webinar verzorgd over dit thema op een Duurzaam Gebouwd bijeenkomst.  

Annex 0

Onder bezielende leiding van onze bouwjurist Remmert Sluijter hebben we in een aantal sessies een Annex 0 opgesteld over samenwerking in projecten.  De Annex geeft een handreiking over de beslissingen die je moet nemen als opdrachtgever en opdrachtnemer als je de samenwerking vormgeeft in je project. Een praktisch handvat wat momenteel in een infographic zal worden omgezet. We zijn er als Cohezianen zeer enthousiast over en gebruiken hem nu al.

Andere activiteiten die we het afgelopen kwartaal hebben uitgevoerd

  • In samenwerking met Pianoo bijeenkomsten begeleid over innovatief inkopen;
  • Onze kwartaal bijeenkomst met alle Cohezianen over 2 fasen contracten & samenwerking en bouwteams met gastspreker Arent van Wassenaer;
  • Begeleiding van een aantal PSU en PFU- bijeenkomsten voor opdrachtgevers als RVB, Provincie Nood-Holland, Gemeente Amsterdam, Havenbedrijf, RWS en Prorail en opdrachtnemers Van Gelder, Heijmans, BAM en Strukton;
  • Bijgedragen aan de voorbereidingen van het Congres over Bouwteams van Duurzaam Gebouwd dat op 25 november zal plaatsvinden;
  • In september hebben we een bijeenkomst bij SAA en zullen we spreken met één van de projectleiders over opdrachtgeverschap.

Nieuws

Artikelen

Blogs

Samenwerken is samen leren

Een van de doelstellingen van het Project Groot onderhoud Schiphol (GOS) dat ProRail en SVS samen uitvoeren in een bouwteam is om kennis en ervaring over samenwerken in het bouwteam te delen. Een interview van Saco de la Parra, Erik van Blokland en Cécile Claessen is...

Boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ bijna af

Vanuit Cohezy neemt Cécile Claessen deel aan de werkgroep Handreiking Bouwteams. Ons boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ is bijna af! We zijn heel benieuwd naar waar jullie vragen liggen en naar jullie mening. We nodigen jullie graag uit om tot uiterlijk 14 oktober...

Opdrachtgever: wees je bewust van je invloed!

    Interview met Jack Amesz. We hebben Jack Amesz ontmoet in de Community of Practice Innovatief gericht Inkopen van PIANOo. In die community ontpopt hij zich als een warm pleit bezorger van samenwerking. In eerste instantie samenwerking tussen (publieke)...

Creativiteit in teams

Het begeleiden van PSU’s en samenwerkingsbijeenkomsten vanuit thuis vraagt om extra creativiteit. Binnen Cohezy is hier het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan. Die kennis en ervaring gebruiken we graag in de projecten die we gebruiken. Soms worden we gevraagd om...

De samenhang tussen Resultaat, Relatie en Regels

    Interview met Erica van Dijk. Erica heeft een lange staat van dienst in de civiele wereld, na haar studie in Delft werkte ze onder meer bij Tauw, gemeente Utrecht en sinds anderhalf jaar bij RWS (GPO). Bij de gemeente Utrecht was ze o.a. projectleider bij de...

Gedragsverandering in de bouwsector: van bereidheid naar gezindheid

      Het succes van verduurzaming schuilt niet alleen in de technologie en de oplossingen die je toepast in gebouwen en gebieden, maar in de manier van samenwerken en het veranderen van gedrag. In die wereld van aanpassing van gedrag valt er voor veel organisaties...

Samenwerken is niet altijd mooi weer

Op 13 november 2019 heeft Cohezy een workshop verzorgd op het congres Gamechangers in de Bouw bij de CIRCL Academy van ABN AMRO onder de titel ‘samenwerken is niet altijd mooi weer’. Als case hebben we het nieuwbouwproject Gerechtsgebouw Breda ingebracht.  Samen met...

PSU Solo Amsterdam: wanneer is het Solo-contract een succes voor mijn organisatie?

De samenwerking tussen netbeheerder Liander en aannemer Van Gelder in de hoofdstad loopt al een tijd, zo’n zeven jaar. Dus een eerste kennismaking was het voor de meeste aanwezigen niet, bij de Project Start Up (PSU) van Solo Amsterdam. Het is de bedoeling, dat aan...

Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor de toekomst

tekst: Pim Verheijen en Michiel Bonnema Corona heeft ons een nieuw perspectief op samenwerken gebracht. Wat zijn vanuit de opgebouwde ervaringen van het afgelopen jaar de nieuwe samenwerkingspatronen voor na de zomer? In dit artikel ontdek je een (strategische) visie...

Samenwerken in een Bouwteam

In steeds meer projecten wordt er gekozen voor en tweefasen contract. Vaak wordt dan gekozen voor een bouwteam. Werken in een bouwteam vraagt om een andere wijze van samenwerken. Afstappen van de traditionele rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Het echt samen...

Projectcoaching: van pionieren tot vakmanschap

Samenwerken in de bouw blijft voor velen een ongrijpbare zaak. Projectcoach Cécile Claessen heeft de kwestie verheven tot een vak dat om verdere professionalisering vraagt. "Waarover zal als eerste gedoe ontstaan?" Tien jaar geleden was ze nog een pionier, aldus...

Ben jij geschikt voor een Bouwteam?

Werken in een Bouwteam vraagt vanaf de start het gezamenlijk bouwen aan het team maar ook het kunnen omgaan met de invloed van de eigen achterban. Bouwteams staan in de picture. Recent is de Modelovereenkomst Bouwteams DG uitgekomen en het congres over Bouwteams van...