utrecht stationsgebied
De samenhang tussen Resultaat, Relatie en Regels

3 december 2020

Cohezy projectcoaches met ambitie Gulian van Maanen  Cohezy projectcoaches met ambitie Jolle Landman  

Interview met Erica van Dijk.

Erica heeft een lange staat van dienst in de civiele wereld, na haar studie in Delft werkte ze onder meer bij Tauw, gemeente Utrecht en sinds anderhalf jaar bij RWS (GPO). Bij de gemeente Utrecht was ze o.a. projectleider bij de Fietsenstalling (de Grootste) en deed ook andere projecten in het complexe Stationsgebied. Erica klaart graag projecten in een bord spaghetti zoals ze zelf zegt. Klussen in een dynamische omgeving met veel tegenstijdige belangen van gebruikers. Voor RWS zit ze nu op de verbreding van de A6, spannend door stikstofmaatregelen, met een duurzaamheidsopgaaf en een krap budget. We gaan het gesprek met haar aan als oud mede Coheziaan en vooral omdat we haar kennen als iemand die samenwerken, met “de eigen kant” en “de andere kant” in de genen heeft zitten. Ze kan eigenlijk niet anders. Maar vergis je niet uiteindelijk gaat het ook Erica om de opgaaf. Een fijn proces zonder resultaat is voor haar een mislukking.

In haar denken is de wil tot samenwerken een kwetsbaar goed, je verspeelt het zomaar, dus begint ze preventief bij het goed structureren van het werk en het maken van duidelijke onderlinge spelregels. Die spelregels gaan ook over hoe partijen denken te gaan samenwerken. Daarbij zorgt ze ervoor dat de spelregels en de structuur op de co creërende wijze tot stand komen en daarmee al een voorbeeld zijn hoe het zou kunnen gaan wanneer we aan het werk zijn.

Erica staat voor de drie R’n: Resultaat, Relatie en Regels: Het Resultaat is afhankelijk van een goede relatie, de relatie blijft goed dankzij goede onderlinge afspraken hoe we het gaan doen.

 

Hard regelen om het zacht te kunnen spelen.

Behalve dat samenwerken in haar aard zit, heeft ze bij Tauw en bij de gemeente Utrecht in culturen gewerkt waar vriendelijkheid en empathie gekoppeld zijn aan “gaan voor de opgaaf”. Bij gemeente Utrecht was o.a. Simon Roosen één van haar opdrachtgevers die samenwerken met de opdrachtnemers ook als een groot goed predikte en daarin vooruitliep op de marktvisie. Simon werkte ook heel oplossingsgericht, “zo niet hoe dan toch” was ook zijn mantra. Door dit soort ervaringen is samenwerken en resultaatgerichtheid stevig deel uit gaan maken van het waardensysteem van Erica.

Als we met Erica zoeken naar randvoorwaarden om de samenwerking tussen OG en ON te laten slagen komen we snel uit bij de voorfase. Natuurlijk helpt het om samenwerking in de EMVI op te nemen, maar hoe eerder je met elkaar optrekt des te meer kans dat je een samenwerking krijgt waarbij beide partijen Best for Project praktiseren.

 

Erica juicht dan ook de initiatieven om anders aan te besteden zeer toe.

Ze heeft er soms last van, dat de organisatie achter je nog niet de stap durft te zetten naar nieuwe vormen van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De mooie intenties van een beleidsvisie zie je soms niet meer terug in een project, in een contract. “In de praktijk gaat er nog heel wat intern omgevingsmanagement in zitten,” vertelt ze, “om mensen het ook echt te laten durven doen.” Daarnaast wijst ze op het belang van een faire risicoverdeling. Wanneer dat niet goed geregeld is, houd je daar het hele project last van en zal goed samenwerken lastig worden.

Voor Erica is een project succesvol wanneer het resultaat bereikt is en je samen het hobbelige pad zorgvuldig doorlopen hebt.

 

We ronden af met de do’s van Erica van Dijk.

Wat kan jezelf allemaal doen om de samenwerking te laten slagen?

Do:

  • Telefoon pakken, koffie doen, stap eropaf: praat erover, vooral als het spannend wordt.
  • Rust zoeken om “boven het project te hangen”.
  • Voer lastige gesprekken wandelend, liefst op locatie.
  • Wees geïnteresseerd in de mens achter de functionaris en heb het over datgene wat iemand bezighoudt.
  • Werk preventief, samenwerken vraagt onderhoud, heb het erover, beoordeel elkaar op het samenwerken.

 

Opgetekend door
Gulian van Maanen
Jolle Landman

 

Nieuws

Artikelen

Blogs

In memoriam Pim Verheijen

Tot onze verbijstering en grote schok moeten wij verder zonder onze mede-oprichter Pim. Hij overleed op 17 december 2022 na een infectie, die teveel was voor zijn broze gestel. Pim was een hele harde werker daarom vergat je snel dat hij een zware ziekte onder de leden...

Gefeliciteerd, je mag beginnen!

Een podcast over bouwteams in de infra met Kennisgroep Bouwteams | interactief congres ‘Bouwteam Casussen Carrousel’ op 18 november | Misschien de meest populaire organisatievorm van dit moment: bouwteams. Je kunt er bijna niet meer om heen. Maar wat is dit eigenlijk,...

In memoriam Lilian Soerel

Op 8 februari jl zijn we overvallen door het trieste bericht dat onze gedreven, altijd vrolijke Coheziaan Lilian Soerel, plotseling is overleden. Niemand kon het geloven omdat er de dagen ervoor nog intens contact was over een bijeenkomst die we zouden hebben bij het...

Kwartaalrapportage herfst – winter 2021

Prachtig moment zo in de eerste dagen van 2022 om de ervaringen op te halen van het afgelopen kwartaal en vooruit te reflecteren!  Een kwartaal waarin we elkaar als Cohezianen getroffen hebben bij het project Schiphol Almere Amsterdam en meer specifiek bij de...

Boek Handreiking Bouwteams gereed

De Handreiking Bouwteams is tijdens het congres “Gamechangers in de Bouw en Infra” gepresenteerd en is voor iedereen gratis te downloaden. We zijn benieuwd naar reacties en gaan hierover ook graag verder in gesprek. Het boek is gratis te downloaden via onderstaande...

Samenwerken is samen leren

Een van de doelstellingen van het Project Groot onderhoud Schiphol (GOS) dat ProRail en SVS samen uitvoeren in een bouwteam is om kennis en ervaring over samenwerken in het bouwteam te delen. Een interview van Saco de la Parra, Erik van Blokland en Cécile Claessen is...

Boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ bijna af

Vanuit Cohezy neemt Cécile Claessen deel aan de werkgroep Handreiking Bouwteams. Ons boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ is bijna af! We zijn heel benieuwd naar waar jullie vragen liggen en naar jullie mening. We nodigen jullie graag uit om tot uiterlijk 14 oktober...

Cohezy kwartaalaktiviteiten zomer 2021

Om een beeld te geven waar we als stichting Cohezy mee actief zijn, zullen we elk kwartaal een korte feitelijke rapportage uitbrengen.  Deze rapportage zal nooit helemaal compleet zijn, maar geeft wel een goede indruk.  Zo zijn er het afgelopen kwartaal 2...

Opdrachtgever: wees je bewust van je invloed!

    Interview met Jack Amesz. We hebben Jack Amesz ontmoet in de Community of Practice Innovatief gericht Inkopen van PIANOo. In die community ontpopt hij zich als een warm pleit bezorger van samenwerking. In eerste instantie samenwerking tussen (publieke)...

Creativiteit in teams

Het begeleiden van PSU’s en samenwerkingsbijeenkomsten vanuit thuis vraagt om extra creativiteit. Binnen Cohezy is hier het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan. Die kennis en ervaring gebruiken we graag in de projecten die we gebruiken. Soms worden we gevraagd om...

Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor de toekomst

tekst: Pim Verheijen en Michiel Bonnema Corona heeft ons een nieuw perspectief op samenwerken gebracht. Wat zijn vanuit de opgebouwde ervaringen van het afgelopen jaar de nieuwe samenwerkingspatronen voor na de zomer? In dit artikel ontdek je een (strategische) visie...

Samenwerken in een Bouwteam

In steeds meer projecten wordt er gekozen voor en tweefasen contract. Vaak wordt dan gekozen voor een bouwteam. Werken in een bouwteam vraagt om een andere wijze van samenwerken. Afstappen van de traditionele rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Het echt samen...

Projectcoaching: van pionieren tot vakmanschap

Samenwerken in de bouw blijft voor velen een ongrijpbare zaak. Projectcoach Cécile Claessen heeft de kwestie verheven tot een vak dat om verdere professionalisering vraagt. "Waarover zal als eerste gedoe ontstaan?" Tien jaar geleden was ze nog een pionier, aldus...

Ben jij geschikt voor een Bouwteam?

Werken in een Bouwteam vraagt vanaf de start het gezamenlijk bouwen aan het team maar ook het kunnen omgaan met de invloed van de eigen achterban. Bouwteams staan in de picture. Recent is de Modelovereenkomst Bouwteams DG uitgekomen en het congres over Bouwteams van...