HOE BEREIK JE MET ELKAAR EEN OPTIMALE SAMENWERKING EN PROJECTRESULTAAT WAAR JE TROTS OP BENT?

Het begint met investeren in het project vanaf dag 1, gezamenlijk met de samenwerkingspartners zoeken naar de waardencreatie om het project tot een succes te maken.

'Wie wil er nu niet terugkijken op het project en denken 'het was soms zeer ingewikkeld en spannend', maar dat bracht wel het beste bij alle partijen naar boven en het resultaat is er één om trots op te zijn!'

Methodes en werkvormen

De projectcoaches zijn in staat om op grond van de projectsituatie, de ontstane context en de voorkeuren van de project stakeholders de samenwerking interventie op maat te ontwerpen en gezamenlijk met de project betrokkenen tot een succes te maken. Cohezy projectcoaches beschikken over een ruim pakket aan  werkvormen en werkmethodieken. 

 

Lees meer

Variërend van Insights, Projectmanagement 360, HEBBES, Systeemopstellingen, Design Thinking, Disc, Rapid Prototyping , videomethodieken, Lencioni, Tuckman en vele andere reflectietools.  Zij hebben geen voorkeur voor een methode/ werkvorm – daar het ‘slechts’ hulpmiddelen zijn om de samenwerkingsopgave te realiseren, faalkosten te voorkomen en het project binnen de gestelde parameters uit te voeren. Cohezy projectcoaches hebben ervaring met verschillende contractvormen (bouwteams, 2 fasen, DBFM, etc..) en schuwen confrontatie en het benoemen van wat er gebeurt niet. Uiteindelijk gaat het om gedragsafstemming met respect voor elkaars rol, talenten en vaardigheden, tegen de achtergrond van resultaatafspraken.

Aanbod

 

Diensten kunnen bestaan uit een eenmalige samenwerkingsactiviteit zoals, de begeleiding van een PSU, een teamsessie, gastsprekersrol of support bij een tender. Maar zeker ook uit langdurende ondersteuning gedurende de totstandkoming en uitvoering van een project/programma (projectontwikkeling).  

Cohezy aanbod bestaat grofweg uit 3 categorieën diensten.

Cohezy in de rol van projectcoach in jouw project / programma

Langdurig

Hoe optimaliseer je de samenwerking in de projectuitvoering?

 

Diensten

 • Projectcoach gedurende de gehele uitvoering (sparringpartner)
 • Vormgeving samenwerking in tenders en projecten
 • Inzet bij escalatie- calamiteiten
 • Inzet van experts in de rol van mediator
 • Lid adviesraad project
 • Begeleiding van de reflectie momenten in de fase overgangen (PSU’s/ PFU’s)
 • Ontwerp en uitvoering van ‘leren in je project’

Project / programma teamsamenwerking

Eenmalig

Deze diensten kunnen ook een onderdeel zijn van de langdurige projectcoaching

Hoe versterk je projectsamenwerking?

 

Diensten

 • PSU of project-follow up begeleiding
 • Gastspreker
 • Begeleiding van escalaties
 • Teamcoaching
 • Thema sparring (heikel vraagstuk wat vraagt om een benen op tafel moment (BOT)
 • Stuurgroep Start Up
 • Teamleden bouwrijp maken voor samenwerken

Vak Projectcoaching

Langdurig

Hoe word ik een projectcoach?

 

Diensten

 • Leergang projectcoaching
 • Vormgeving interne / sector pool van projectcoaches
 • Diverse workshops zoals het ontwerpen en begeleiden van een PSU
Heeft u interesse in één van deze diensten?
Voor meer informatie, vul onderstaand formulier in of neem direct contact op:
Cohezy projectcoach Pim Verheijen

Pim Verheijen

Projectcoach en bestuurslid Cohezy

E: pim.verheijen@cohezy.nl

T: 06 53 77 14 54