blog Cohezy gedragsverandering
Gedragsverandering in de bouwsector: van bereidheid naar gezindheid

4 juni 2020

Lilian Soerel Cohezy coach      Cohezy projectcoaches met ambitie Gulian van Maanen

Het succes van verduurzaming schuilt niet alleen in de technologie en de oplossingen die je toepast in gebouwen en gebieden, maar in de manier van samenwerken en het veranderen van gedrag. In die wereld van aanpassing van gedrag valt er voor veel organisaties nog veel te winnen en is er laaghangend fruit te plukken. Het webinar ‘Gedragsverandering in de bouwsector’ liet ons zien dat het succesvol invullen van maatschappelijke opgaves vooral samenhangt met gedrag. 

Voorzitter van dit webinar was redacteur Ysbrand Visser van Duurzaam Gebouwd. Er werden vijf korte pitches van experts uit verschillende sectoren gegeven. Elske Schrijvers van TwynstraGudde beet het spits af. “Vakkennis alleen is vaak niet meer voldoende. Vaardigheden die als ‘zacht’ worden omschreven krijgen een compleet nieuwe en verhoogde waardering. Ze worden steeds vaker genoemd als fundament voor projectsucces.” Ook vertelde zij: “Zelfreflectie, flexibiliteit en creativiteit zijn belangrijke eigenschappen. Daarnaast zijn open- en nieuwsgierigheid essentieel voor succesvolle samenwerking. Je kwetsbaar opstellen en open zijn over zorgen, dilemma’s zijn voorwaarden, dat vergt moed: het kan lastig zijn om daar als eerste partij mee te beginnen. Samenwerking is alledaags, laat zich zien in het werken zelf.”

Wat zijn dan de succesfactoren voor samenwerking? De illustratie ‘Team op vleugels’ van Martijn Vroemen (zie onder, red.) gaf nieuwe inzichten. “Zorg voor gedeelde verantwoordelijkheid, heldere doelen en toon initiatief. Heb daarnaast respect voor elkaar, ben flexibel en zorg voor openheid en vertrouwen.” Daaraan voegden Lilian Soerel en Gulian van Maanen van Cohezy, die het presentatiestokje overnamen nog toe: “Alle actoren moeten actief betrokken zijn om gedrag te veranderen.”

Samen verandering doormaken

Als gedragsverandering stroef loopt, dan kan het volgens het duo verschillende oorzaken te hebben. “Er wordt gehandeld vanuit vooroordelen en er wordt soms nagedacht vóór in plaats van mét de betrokkenen”, geeft Van Maanen aan. “Zorg dat iedereen aan tafel zit om die verandering samen door te maken. Dan ga je van gedragsverandering naar gedragsafstemming. De bereidheid om te veranderen is bij veel organisaties voldoende aanwezig, maar er is wel één voorwaarde: als management moet je in staat zijn om op de goede knoppen te drukken.” “Communiceer en blijf dat onder alle omstandigheden doen, ook als het wat minder gaat”, verduidelijkt Soerel. “Geef vertrouwen, want daardoor zie je dat mensen het aandurven om samen én met jou aan de slag te gaan.”

webinar duurzaam gebouwd samenwerking

Sociaal intelligent leiderschap is een volgend element om op in te zetten. “Denk aan de verschillen in werk- en denkstijlen en aan het hebben van andere aansturingsbehoeften.” Een zesstappenplan zorgt ervoor dat veranderingsbereidheid wordt omgezet in veranderingsgezindheid. “Dat loopt soepel met Hebbes: ‘Herkennen, Erkennen, Benoemen, Benutten, Evalueren, Samen Slimmer.’ Hierdoor blijf je in gesprek met elkaar en houd je een sterke verbinding.”

Persoonlijke drijfveer en gezamenlijk succes

Hebbes was niet het enige vliegwiel dat voor samenwerken werd aangedragen, ook de Marktvisie kreeg de aandacht die het verdient. 4 jaar geleden werd het initiatief gelanceerd, om de samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer te verbeteren. Jan Mutsaers van het Rijksvastgoedbedrijf : “In de Marktvisie leggen we de nadruk op het gedrag van individuen. Er zijn diverse persoonlijke drijfveren en die bepalen mede het succes in de samenwerking.”

Gedurende het samenwerkingsproces kan er verandering optreden in processen, die flexibiliteit verlangt van de betrokken partners. “De werkelijkheid kan afwijken van hetgeen er met elkaar is afgesproken. Maak bijvoorbeeld conflicterende belangen bespreekbaar en zorg dat je met je projectpartners in gesprek komt en blijft.”

Hogere doel

Als samenwerkingscoach kent Lisa de Groot van Tauw de waarde van het verbinden van mensen. Ze ging in op de werkmethodiek ‘Doel, rol en context’. “Het persoonlijke doel moet idealiter in lijn staan met het doel van het project én van de context. Op basis van het Integraal Project Management (IPM)-model, wordt duidelijk wie welke rol heeft. Je hoeft niet altijd precies te doen wat bij je rol past, maar maak het wel bespreekbaar”, adviseert ze. “Op die manier gebruik je elkaars kracht.” Daarbij is het van belang om ruis op de lijn te verwijderen. “Beantwoord daarom de vragen ‘Wat heb je nodig’ en ‘Wat is je eerste stap?’. Maak met je team een projectverhaal en laat weten wat je wilt bereiken en wat het hogere doel is. Zet op papier wat jullie als team belangrijk vinden.”

Succesvolle(re projecten)

De drie pijlers binnen de BAR-methodiek zijn een positieve werkhouding, betrouwbaarheid en langdurige relaties. “Dat betekent pro-activiteit en het tijdig delen van relevante informatie. Het gezamenlijke doel stellen we centraal en we bespreken met elkaar de verwachtingen. Dat is een ontdekkingsreis, want we ondervinden samen wat de prettigste manier is om met elkaar om te gaan. Wat velen nog wel eens vergeten: zorg ook voor de persoonlijke verbinding. Als je meer van elkaar weet, kun je eenvoudiger omgaan met uitdagingen en mondt dit uiteindelijk uit in succesvolle(re) projecten.”

Het webinar werd goed bezocht en er was een mooie interactie door middel van vragen en antwoorden. Kortom, een goed voorbeeld van samenwerking en verbinding.

Dit verslag is voor een groot deel overgenomen van Duurzaam Gebouwd.

Nieuws

Artikelen

Blogs

In memoriam Pim Verheijen

Tot onze verbijstering en grote schok moeten wij verder zonder onze mede-oprichter Pim. Hij overleed op 17 december 2022 na een infectie, die teveel was voor zijn broze gestel. Pim was een hele harde werker daarom vergat je snel dat hij een zware ziekte onder de leden...

Gefeliciteerd, je mag beginnen!

Een podcast over bouwteams in de infra met Kennisgroep Bouwteams | interactief congres ‘Bouwteam Casussen Carrousel’ op 18 november | Misschien de meest populaire organisatievorm van dit moment: bouwteams. Je kunt er bijna niet meer om heen. Maar wat is dit eigenlijk,...

In memoriam Lilian Soerel

Op 8 februari jl zijn we overvallen door het trieste bericht dat onze gedreven, altijd vrolijke Coheziaan Lilian Soerel, plotseling is overleden. Niemand kon het geloven omdat er de dagen ervoor nog intens contact was over een bijeenkomst die we zouden hebben bij het...

Kwartaalrapportage herfst – winter 2021

Prachtig moment zo in de eerste dagen van 2022 om de ervaringen op te halen van het afgelopen kwartaal en vooruit te reflecteren!  Een kwartaal waarin we elkaar als Cohezianen getroffen hebben bij het project Schiphol Almere Amsterdam en meer specifiek bij de...

Boek Handreiking Bouwteams gereed

De Handreiking Bouwteams is tijdens het congres “Gamechangers in de Bouw en Infra” gepresenteerd en is voor iedereen gratis te downloaden. We zijn benieuwd naar reacties en gaan hierover ook graag verder in gesprek. Het boek is gratis te downloaden via onderstaande...

Samenwerken is samen leren

Een van de doelstellingen van het Project Groot onderhoud Schiphol (GOS) dat ProRail en SVS samen uitvoeren in een bouwteam is om kennis en ervaring over samenwerken in het bouwteam te delen. Een interview van Saco de la Parra, Erik van Blokland en Cécile Claessen is...

Boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ bijna af

Vanuit Cohezy neemt Cécile Claessen deel aan de werkgroep Handreiking Bouwteams. Ons boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ is bijna af! We zijn heel benieuwd naar waar jullie vragen liggen en naar jullie mening. We nodigen jullie graag uit om tot uiterlijk 14 oktober...

Cohezy kwartaalaktiviteiten zomer 2021

Om een beeld te geven waar we als stichting Cohezy mee actief zijn, zullen we elk kwartaal een korte feitelijke rapportage uitbrengen.  Deze rapportage zal nooit helemaal compleet zijn, maar geeft wel een goede indruk.  Zo zijn er het afgelopen kwartaal 2...

Opdrachtgever: wees je bewust van je invloed!

    Interview met Jack Amesz. We hebben Jack Amesz ontmoet in de Community of Practice Innovatief gericht Inkopen van PIANOo. In die community ontpopt hij zich als een warm pleit bezorger van samenwerking. In eerste instantie samenwerking tussen (publieke)...

Creativiteit in teams

Het begeleiden van PSU’s en samenwerkingsbijeenkomsten vanuit thuis vraagt om extra creativiteit. Binnen Cohezy is hier het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan. Die kennis en ervaring gebruiken we graag in de projecten die we gebruiken. Soms worden we gevraagd om...

Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor de toekomst

tekst: Pim Verheijen en Michiel Bonnema Corona heeft ons een nieuw perspectief op samenwerken gebracht. Wat zijn vanuit de opgebouwde ervaringen van het afgelopen jaar de nieuwe samenwerkingspatronen voor na de zomer? In dit artikel ontdek je een (strategische) visie...

Samenwerken in een Bouwteam

In steeds meer projecten wordt er gekozen voor en tweefasen contract. Vaak wordt dan gekozen voor een bouwteam. Werken in een bouwteam vraagt om een andere wijze van samenwerken. Afstappen van de traditionele rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Het echt samen...

Projectcoaching: van pionieren tot vakmanschap

Samenwerken in de bouw blijft voor velen een ongrijpbare zaak. Projectcoach Cécile Claessen heeft de kwestie verheven tot een vak dat om verdere professionalisering vraagt. "Waarover zal als eerste gedoe ontstaan?" Tien jaar geleden was ze nog een pionier, aldus...

Ben jij geschikt voor een Bouwteam?

Werken in een Bouwteam vraagt vanaf de start het gezamenlijk bouwen aan het team maar ook het kunnen omgaan met de invloed van de eigen achterban. Bouwteams staan in de picture. Recent is de Modelovereenkomst Bouwteams DG uitgekomen en het congres over Bouwteams van...