Kwartaalrapportage herfst – winter 2021

10 januari 2022

Prachtig moment zo in de eerste dagen van 2022 om de ervaringen op te halen van het afgelopen kwartaal en vooruit te reflecteren! 

Een kwartaal waarin we elkaar als Cohezianen getroffen hebben bij het project Schiphol Almere Amsterdam en meer specifiek bij de Gaasperdammertunnel. Alhier hebben we in de buitenlucht met SAA projectmanager Frans de Kock gesproken over de wijze waarop zij binnen het project de rol als dienend opdrachtgever hebben vormgegeven. In samenwerking met de opdrachtnemer(s) en wat de impact ervan was dat zij met elkaar gedurende de uitvoering van het project dit hebben weten vast te leggen in presentaties en uitgebreide artikelen (ism VU- Amsterdam). Hierdoor ontstond er naast de realisatie van het project een gemeenschappelijk tweede ‘leerspoor’.  

Zeer inspirerend en prachtig thema om in 2022 verder voor onszelf verder over na te denken: hoe zorg je ervoor dat je door een leerspoor te ontwikkelen meer verbinding creëert met het project en samen het verhaal van het project ervaart. 

Het hoogtepunt van dit kwartaal was toch wel de totstandkoming en presentatie op het congres Gamechangers in de Bouw van de Handreiking Bouwteams. Hulde aan onze Coheziaan Cécile Claessen, die hier keihard aan mee gewerkt heeft. En zo hebben we ook veel meer gedaan met wat Bouwteams voor de sector en de samenwerking in een project kan betekenen: Cor Beekmans & Lilian Soerel en Gulian van Maanen hebben een workshop verzorgd op het eerdergenoemde congres Gamechangers en we hebben online gespard met een contractmanager van het waterschap WDOD over zijn ervaringen met het werken in een bouwteam.

Veel hebben we ondernomen – naast de uitvoering van PSU’s, Follow Up bijeenkomsten en projectcoaching – het afgelopen kwartaal.  Dit heeft er toe geleid dat zich 4 nieuwe Cohezianen aangesloten hebben. Ze zullen zich de komende periode voorstellen.  En tot slot niet te vergeten hebben we onze Annex voor Samenwerking in Projecten afgerond. Een hulpmiddel voor iedere projectmanager en zijn projectteam om te reflecteren op de samenwerking in het project. Dit reflectiemiddel hebben we opgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de nieuwe UAV-GC.  Indien gewenst kunnen we het je toesturen.   

Nieuws

Artikelen

Blogs

In memoriam Pim Verheijen

Tot onze verbijstering en grote schok moeten wij verder zonder onze mede-oprichter Pim. Hij overleed op 17 december 2022 na een infectie, die teveel was voor zijn broze gestel. Pim was een hele harde werker daarom vergat je snel dat hij een zware ziekte onder de leden...

Gefeliciteerd, je mag beginnen!

Een podcast over bouwteams in de infra met Kennisgroep Bouwteams | interactief congres ‘Bouwteam Casussen Carrousel’ op 18 november | Misschien de meest populaire organisatievorm van dit moment: bouwteams. Je kunt er bijna niet meer om heen. Maar wat is dit eigenlijk,...

In memoriam Lilian Soerel

Op 8 februari jl zijn we overvallen door het trieste bericht dat onze gedreven, altijd vrolijke Coheziaan Lilian Soerel, plotseling is overleden. Niemand kon het geloven omdat er de dagen ervoor nog intens contact was over een bijeenkomst die we zouden hebben bij het...

Boek Handreiking Bouwteams gereed

De Handreiking Bouwteams is tijdens het congres “Gamechangers in de Bouw en Infra” gepresenteerd en is voor iedereen gratis te downloaden. We zijn benieuwd naar reacties en gaan hierover ook graag verder in gesprek. Het boek is gratis te downloaden via onderstaande...

Samenwerken is samen leren

Een van de doelstellingen van het Project Groot onderhoud Schiphol (GOS) dat ProRail en SVS samen uitvoeren in een bouwteam is om kennis en ervaring over samenwerken in het bouwteam te delen. Een interview van Saco de la Parra, Erik van Blokland en Cécile Claessen is...

Boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ bijna af

Vanuit Cohezy neemt Cécile Claessen deel aan de werkgroep Handreiking Bouwteams. Ons boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ is bijna af! We zijn heel benieuwd naar waar jullie vragen liggen en naar jullie mening. We nodigen jullie graag uit om tot uiterlijk 14 oktober...

Cohezy kwartaalaktiviteiten zomer 2021

Om een beeld te geven waar we als stichting Cohezy mee actief zijn, zullen we elk kwartaal een korte feitelijke rapportage uitbrengen.  Deze rapportage zal nooit helemaal compleet zijn, maar geeft wel een goede indruk.  Zo zijn er het afgelopen kwartaal 2...

Opdrachtgever: wees je bewust van je invloed!

    Interview met Jack Amesz. We hebben Jack Amesz ontmoet in de Community of Practice Innovatief gericht Inkopen van PIANOo. In die community ontpopt hij zich als een warm pleit bezorger van samenwerking. In eerste instantie samenwerking tussen (publieke)...

Creativiteit in teams

Het begeleiden van PSU’s en samenwerkingsbijeenkomsten vanuit thuis vraagt om extra creativiteit. Binnen Cohezy is hier het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan. Die kennis en ervaring gebruiken we graag in de projecten die we gebruiken. Soms worden we gevraagd om...

De samenhang tussen Resultaat, Relatie en Regels

    Interview met Erica van Dijk. Erica heeft een lange staat van dienst in de civiele wereld, na haar studie in Delft werkte ze onder meer bij Tauw, gemeente Utrecht en sinds anderhalf jaar bij RWS (GPO). Bij de gemeente Utrecht was ze o.a. projectleider bij de...

Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor de toekomst

tekst: Pim Verheijen en Michiel Bonnema Corona heeft ons een nieuw perspectief op samenwerken gebracht. Wat zijn vanuit de opgebouwde ervaringen van het afgelopen jaar de nieuwe samenwerkingspatronen voor na de zomer? In dit artikel ontdek je een (strategische) visie...

Samenwerken in een Bouwteam

In steeds meer projecten wordt er gekozen voor en tweefasen contract. Vaak wordt dan gekozen voor een bouwteam. Werken in een bouwteam vraagt om een andere wijze van samenwerken. Afstappen van de traditionele rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Het echt samen...

Projectcoaching: van pionieren tot vakmanschap

Samenwerken in de bouw blijft voor velen een ongrijpbare zaak. Projectcoach Cécile Claessen heeft de kwestie verheven tot een vak dat om verdere professionalisering vraagt. "Waarover zal als eerste gedoe ontstaan?" Tien jaar geleden was ze nog een pionier, aldus...

Ben jij geschikt voor een Bouwteam?

Werken in een Bouwteam vraagt vanaf de start het gezamenlijk bouwen aan het team maar ook het kunnen omgaan met de invloed van de eigen achterban. Bouwteams staan in de picture. Recent is de Modelovereenkomst Bouwteams DG uitgekomen en het congres over Bouwteams van...