PSU Solo Amsterdam: wanneer is het Solo-contract een succes voor mijn organisatie?

6 juli 2019

De samenwerking tussen netbeheerder Liander en aannemer Van Gelder in de hoofdstad loopt al een tijd, zo’n zeven jaar. Dus een eerste kennismaking was het voor de meeste aanwezigen niet, bij de Project Start Up (PSU) van Solo Amsterdam. Het is de bedoeling, dat aan dit Solo-contract nog eens acht jaar wordt vast geplakt voor de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur voor gas en elektriciteit in Amsterdam. Dat een PSU daar een belangrijke rol in kan spelen werd wel duidelijk.

De bijeenkomst stond onder de bezielende leiding van Gulian van Maanen van Cohezy en begon met een kennismakingsronde. Een collega van Liander mocht een collega van Van Gelder uitkiezen om wat over te vertellen en vice versa. Dat leverde flink wat lachsalvo’s op en de sfeer zat er zo meteen goed in.

Succes

De hoofdvraag was: wanneer is het Solo-contract een succes voor mijn organisatie? De deelnemers aan de PSU werden opgedeeld in drie groepen, waarbij de collega’s van Liander en Van Gelder werden uitgedaagd om te komen tot een antwoord op de vraag: wanneer is het voor ons samen een succes?

Dat bleek niet een hele lastige opgave, omdat er veel gedeelde waarden op papier kwamen te staan, zoals een gezamenlijk goed resultaat zonder ongevallen, goede kwaliteit en een 100% voltooid werkpakket als randvoorwaarden. Ook tevreden klanten en medewerkers, de drive om nog beter te worden, risico’s beheersbaar houden en een positief financieel plaatje werden als belangrijke aspecten genoemd om Solo Amsterdam een succes te laten worden. Met als basis: vertrouwen hebben in elkaar.

 

Wanneer is het voor ons samen een succes?

De basis: vertrouwen hebben in elkaar.

 

Verbeterpunten

Daarna was het tijd om verbeterpunten voor beide organisaties aan te dragen, voor een nog betere samenwerking. Liander in de ene groep, Van Gelder in de andere groep. Waar moeten we mee stoppen? Waar moeten we vooral mee doorgaan? En wat zijn de valkuilen/risico’s in onze manier van samenwerken? Op die vragen kwamen veel antwoorden waarbij er eigenlijk een grote gemene deler was: een meer zakelijke opstelling. En iedereen was het erover eens dat, ook als je zakelijker bent tegenover elkaar, de sfeer nog steeds goed kan zijn.

Uiteindelijk kwam de belangrijkste vraag op tafel: hoe gaan we ervoor zorgen dat de goede ideeën/verbeterpunten worden omgezet in afspraken en daadwerkelijk worden uitgevoerd? Daar gaat een die middag gevormde werkgroep mee aan de slag.

Zo leverde de PSU dus een mooie eerste bijdrage aan een ongetwijfeld goede nieuwe samenwerking tussen Liander en Van Gelder. Daar hadden alle aanwezigen in ieder geval het volste vertrouwen in.

coaches overleg met van Gelder Liander en Cohezy Amsterdam    coaches aan tafel met van Gelder Liander en Cohezy Amsterdam

Nieuws

Artikelen

Samenwerken is niet altijd mooi weer

Samenwerken is niet altijd mooi weer

Op 13 november 2019 heeft Cohezy een workshop verzorgd op het congres Gamechangers in de Bouw bij de CIRCL Academy van ABN AMRO onder de titel ‘samenwerken is niet altijd mooi weer’. Als case hebben we het nieuwbouwproject Gerechtsgebouw Breda ingebracht.  Samen met...

Lees meer