OVERHEIDSGEBOUW

Opgave

Kernwoorden project

 • Realisatie van een overheidsgebouw voor verschillende groepen gebruikers in het centrum van een grote stad.
 • DBFMO contract

Vraag aan Cohezy

Kan Cohezy de begeleiding verzorgen van de PSU en een aantal vervolgactiviteiten? Doel: alle direct betrokkenen van het project leren elkaar goed leren kennen. Er worden teamafspraken gemaakt m.b.t. samenwerking, vraagstukken over SCB, governance en Vtw’s. Zo worden de fundamenten gelegd voor een partnership van de komende 30 jaar.

Inzet Cohezy

Activiteiten:

 • Ontwerp van de bijeenkomsten in samenspraak met projectdirecteuren -/ bestuurders en projectteam vanuit de verschillende stakeholders
 • Begeleiding PSU (20 deelnemers), PFU (50 deelnemers) en themagroepen

 

Werkvormen:

 • Kruip in elkaars huid (diverse werkmethodes)
 • Projectscan
 • Prototyping werkvormen
 • Video benutten
 • Identiteit oefeningen

 

Impact

 • Iedereen leert elkaar kennen;
 • Elkaars interne processen beter leren begrijpen;
 • Toon van gezamenlijkheid en gemeenschappelijkheid wordt versterkt
 • Meer begrip voor elkaars situatie;
 • Plezier in (samen)werken;
 • Versterking van de basis: benoemen van zorgpunten in overleg – zonder gevoel van conflict;
 • Blijven bekwamen in het bespreken van ‘wat onder water speelt’
 • Gevoel creëren: “Dit moeten we continueren”.

 

Andere projecten

Natte infra

Complexe omgeving