Ben jij geschikt voor een bouwteam?
Ben jij geschikt voor een Bouwteam?

26 oktober 2020

Werken in een Bouwteam vraagt vanaf de start het gezamenlijk bouwen aan het team maar ook het kunnen omgaan met de invloed van de eigen achterban. Bouwteams staan in de picture. Recent is de Modelovereenkomst Bouwteams DG uitgekomen en het congres over Bouwteams van Duurzaam Gebouwd trekt maar liefst meer dan 400 bezoekers. Waterschappen, Gemeenten en andere publieke opdrachtgevers kiezen voor het concept van Bouwteams.

 

Waarom een Bouwteam?

Opdrachtgevers kiezen niet voor niets voor een Bouwteam opzet. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van het inbrengen van uitvoeringskennis, gezamenlijke risicobeheersing, verlaging van potentiele faal-, en communicatiekosten en het behoud van invloed op het ontwerp. Daarnaast lijkt het ook “in de mode”. Maar wat vraagt het eigenlijk een Bouwteam? Of zoals een opdrachtgever in een planfase opmerkte: “kan die aannemer dat wel?” Waarop zijn collega opmerkte: “en wij? Kunnen wij als team dit?”  Wat vraagt het, werken in een Bouwteam?

 

Bouwteam vraagt om bewust zijn van eigen teamgedrag

Een Bouwteam is een samenwerkingsverband waarin de deelnemers met behoud van eigen verantwoordelijkheid samenwerken aan de voorbereiding van het project. We werken samen vanuit gelijkwaardigheid. Dat vraagt om inzicht en respect voor elkaars belangen. Zoeken naar gezamenlijkheid. Naast elkaar staan en samen beslissingen nemen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat is wennen. Want daarmee is de traditionele rolverdeling verdwenen. Zo is minder van belang en zichtbaar wie van de teamleden voor de opdrachtgever werkt en wie voor de opdrachtnemer. We maken samen het project.

Werken in een Bouwteam vraagt vanaf de start aandacht voor teamontwikkeling. Dat betekent dat je verwacht dat teamleden in staat zijn om te reflecteren op hun eigen handelen. Daar de tijd voor nemen. Feedback kunnen geven maar ook willen ontvangen. Kan ik dat? Wil ik dat? Sta ik open voor ieders inbreng en ben ik bereid een stap terug te doen? Mij aan te passen? Met als doel het beste resultaat voor het project?

 

Het Bouwteam staat nooit los van je eigen organisatie

En als ik dat kan, kan mijn organisatie dat ook? Ben je lekker aan het werk in je Bouwteam schiet je eigen moederorganisatie in zijn traditionele rol. Gaan ze zich opeens met belangrijke keuzes in jouw project bemoeien. Of er spelen andere belangen. Blijkt “best for project” niet het beste voor jouw organisatie te zijn…. En zo legt de achterban een grote druk op het Bouwteam. Ben je dan nog geschikt? Durf je nee te zeggen tegen je eigen organisatie, uit te leggen wat er speelt in het Bouwteam, waarom jullie bepaalde keuzes maken? Jullie als team elkaar zo goed weten te vinden. Of misschien moet je je bouwteamleden meer meenemen in de belangen van jouw achterban? Durf je open en eerlijk het gesprek te voeren? Werken in een Bouwteam vraagt ook lef. Ben jij geschikt?

Meer weten? Woensdag 28 oktober is er de workshop Houding en gedrag in Bouwteams. (Gratis) inschrijven kan nog: gamechangerscongres.nl

 

Nieuws

Artikelen

Blogs

Samenwerken is samen leren

Een van de doelstellingen van het Project Groot onderhoud Schiphol (GOS) dat ProRail en SVS samen uitvoeren in een bouwteam is om kennis en ervaring over samenwerken in het bouwteam te delen. Een interview van Saco de la Parra, Erik van Blokland en Cécile Claessen is...

Boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ bijna af

Vanuit Cohezy neemt Cécile Claessen deel aan de werkgroep Handreiking Bouwteams. Ons boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ is bijna af! We zijn heel benieuwd naar waar jullie vragen liggen en naar jullie mening. We nodigen jullie graag uit om tot uiterlijk 14 oktober...

Cohezy kwartaalaktiviteiten zomer 2021

Om een beeld te geven waar we als stichting Cohezy mee actief zijn, zullen we elk kwartaal een korte feitelijke rapportage uitbrengen.  Deze rapportage zal nooit helemaal compleet zijn, maar geeft wel een goede indruk.  Zo zijn er het afgelopen kwartaal 2...

Opdrachtgever: wees je bewust van je invloed!

    Interview met Jack Amesz. We hebben Jack Amesz ontmoet in de Community of Practice Innovatief gericht Inkopen van PIANOo. In die community ontpopt hij zich als een warm pleit bezorger van samenwerking. In eerste instantie samenwerking tussen (publieke)...

Creativiteit in teams

Het begeleiden van PSU’s en samenwerkingsbijeenkomsten vanuit thuis vraagt om extra creativiteit. Binnen Cohezy is hier het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan. Die kennis en ervaring gebruiken we graag in de projecten die we gebruiken. Soms worden we gevraagd om...

De samenhang tussen Resultaat, Relatie en Regels

    Interview met Erica van Dijk. Erica heeft een lange staat van dienst in de civiele wereld, na haar studie in Delft werkte ze onder meer bij Tauw, gemeente Utrecht en sinds anderhalf jaar bij RWS (GPO). Bij de gemeente Utrecht was ze o.a. projectleider bij de...

Gedragsverandering in de bouwsector: van bereidheid naar gezindheid

      Het succes van verduurzaming schuilt niet alleen in de technologie en de oplossingen die je toepast in gebouwen en gebieden, maar in de manier van samenwerken en het veranderen van gedrag. In die wereld van aanpassing van gedrag valt er voor veel organisaties...

Samenwerken is niet altijd mooi weer

Op 13 november 2019 heeft Cohezy een workshop verzorgd op het congres Gamechangers in de Bouw bij de CIRCL Academy van ABN AMRO onder de titel ‘samenwerken is niet altijd mooi weer’. Als case hebben we het nieuwbouwproject Gerechtsgebouw Breda ingebracht.  Samen met...

PSU Solo Amsterdam: wanneer is het Solo-contract een succes voor mijn organisatie?

De samenwerking tussen netbeheerder Liander en aannemer Van Gelder in de hoofdstad loopt al een tijd, zo’n zeven jaar. Dus een eerste kennismaking was het voor de meeste aanwezigen niet, bij de Project Start Up (PSU) van Solo Amsterdam. Het is de bedoeling, dat aan...

Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor de toekomst

tekst: Pim Verheijen en Michiel Bonnema Corona heeft ons een nieuw perspectief op samenwerken gebracht. Wat zijn vanuit de opgebouwde ervaringen van het afgelopen jaar de nieuwe samenwerkingspatronen voor na de zomer? In dit artikel ontdek je een (strategische) visie...

Samenwerken in een Bouwteam

In steeds meer projecten wordt er gekozen voor en tweefasen contract. Vaak wordt dan gekozen voor een bouwteam. Werken in een bouwteam vraagt om een andere wijze van samenwerken. Afstappen van de traditionele rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Het echt samen...

Projectcoaching: van pionieren tot vakmanschap

Samenwerken in de bouw blijft voor velen een ongrijpbare zaak. Projectcoach Cécile Claessen heeft de kwestie verheven tot een vak dat om verdere professionalisering vraagt. "Waarover zal als eerste gedoe ontstaan?" Tien jaar geleden was ze nog een pionier, aldus...

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.