Opdrachtgever: wees je bewust van je invloed!

1 juli 2021

Cohezy projectcoaches met ambitie Gulian van Maanen  Cohezy projectcoaches met ambitie Jolle Landman  Jack Amesz

Interview met Jack Amesz.

We hebben Jack Amesz ontmoet in de Community of Practice Innovatief gericht Inkopen van PIANOo. In die community ontpopt hij zich als een warm pleit bezorger van samenwerking. In eerste instantie samenwerking tussen (publieke) opdrachtgevers met als doel om de samenwerking met de markt te versterken om zo de bouwsector te vernieuwen en innovatie te stimuleren. Aangezien wij bij Cohezy alles weten en willen weten van samenwerking tussen partijen met uiteenlopende belangen reden genoeg om met Jack in gesprek te gaan.

Jack heeft het fysiek domein in zijn hart gesloten. Na Delft (civiel) werkt hij lange tijd voor Royal Haskoning, is vice-president Azië van het adviesbureau om vervolgens directeur te worden bij COB. In 2008 stapt hij over naar de gemeente Den Haag, waar hij eerst het Ingenieurs Bureau leidt. Vanaf 2016 wordt hij strategisch adviseur en verbindt in die rol alle elementen van het fysiek domein aan elkaar. Vanaf dat moment komt voor hem ook het belang van goed publiek opdrachtgeverschap dominant in beeld.

Het werkmotto van Jack Amesz: “je kan alleen lol maken als je presteert”.
Hij noemt zichzelf een clubjesmens, samen mooie avonturen beleven.

Een normale sector?

Jack begint het gesprek met een prikkelende stelling die aanvankelijk verbazing bij ons wekt, maar later in het gesprek op z’n plek valt. “De bouw wordt pas een normale sector als de eredivisie vrouwen in het voetbal net zo normaal is als de eredivisie mannen”.

De bouw is geen normale sector betoogt Jack, met name vanwege de smalle marges. Dat gevoegd bij de mannen machocultuur zorgt ervoor dat een constructieve wijze van samenwerken, waarbij partijen elkaars belang bedienen, ver te zoeken is.
De huidige aanbestedingsregels helpen ook niet echt. Langdurige samenwerking helpt om anders met elkaar aan de slag te gaan, maar daar benutten we helemaal niet wat wel mogelijk is.

Er zijn pogingen om de cultuur in de bouwsector te veranderen, zoals de Leading Principles in 2016 en de Marktvisie in 2019. Het aantal vrouwen in de sector neemt toe, ook op leidinggevende posten. Jack is hier een groot voorstander van. Dat zijn positieve ontwikkelingen voor Jack maar het is nog te mager en het gaat te langzaam.

Compensatie of Huis op orde?

“En ons werk bij Cohezy dan? Wij proberen met gerichte interventies projecten zodanig soepel te laten verlopen dat partijen als vrienden de streep halen en graag weer samen op pad gaan.”

“Compensatie”, zegt Jack beslist. Jullie zouden niet nodig moeten zijn. “O”, zeggen wij na deze confrontatie verwerkt te hebben “en wanneer is die compensatie dan niet meer nodig?”

“Wanneer het huis op orde is”. Bij Jack is daar sprake van als er een passende aanbesteding is, die langs een tenderboard gaat. Een passende aanbesteding houdt rekening met het project (uiteraard), én de perspectieven van de organisatiedoelen, de sector en met leren en innoveren. Via een tenderboard kunnen we daar op sturen. In de Tenderboard kijken specialisten mee en geven collegiaal advies aan de opdrachtgever. Passend aanbesteden gaat over continuïteit en standaardisering, dankzij een Tenderboard is er intern bekend wat er uitstaat en kunnen er makkelijker combinaties gemaakt worden.

De tenderboard kan ook zien wanneer de eigen systematiek in de weg zit om tot de beste aanbesteding te komen. Dit geeft de opdrachtgever onder meer de kans om proactief aan de voorkant op te treden en eerder met andere projectteams op te trekken.
De gemeente Den Haag zet zwaar in op professionalisering van opdrachtgevers, onder meer met een ontwikkelplatform. Zij wil herkenbaar zijn als opdrachtgever, een kenmerk daarvan is dat Den Haag het de markt eenvoudig wil maken. Wij zijn tevreden wanneer opdrachtnemers zeggen dat ze bij ons het beste kunnen leren en hoe ze kunnen innoveren.

De tenderboard is geen compensatie in de ogen van Jack, de board kan de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer fundamenteel veranderen.
Zeker in de publieke sector kan je het hele systeem bij elkaar krijgen, en samen met collega opdrachtgevers kan je stappen voor verandering zetten.
Natuurlijk is een Tenderboard ook maar een instrument. Professionalisering van het vak opdrachtgeverschap en bewustzijn hoeveel invloed je daarmee hebt zijn belangrijke randvoorwaarden om het te laten werken.

Veel opdrachtgevers organiseren nu nog hun eigen ellende, dat moet stoppen wil de sector normaal worden.

Projectcoaching speelt daarin een belangrijke rol maar voor het echt volwassen worden van de sector is in de ogen van Jack een tenderboard essentieel.

Persoonlijke drijfveer.

Gevraagd naar zijn persoonlijke drijfveer zegt Jack dat hij een overtuigd ingenieur is, die ziet dat de bouwsector nog geen formule 1 is, die de bouwers een fatsoenlijke boterham gunt en die vindt dat er meer vrouwen aan het werk moeten in de sector. Gedrieën menen we in de Watersector de beweging, die Jack zo graag wil, waar te nemen en concluderen we dat het aandeel van vrouwen daar ook wat hoger ligt.

Waarom Den Haag?

“Daar kan ik op strategisch niveau invloed uitoefenen en tegelijk op uitvoerend niveau de vinger aan de pols houden, zodat er daadwerkelijk gebeurt wat ons voor ogen staat. Dan zie je dat er meer tijd voor de voorbereiding komt, dat er goed gekeken wordt naar mogelijke standaardisering en dat we niet altijd weer het wiel willen uitvinden. Opdrachtgevers hebben heel veel invloed, wees je bewust hoe je die aanvaardt en aanwendt.”

Jack schat in dat over 10 jaar de eredivisie vrouwenvoetbal even normaal is als de eredivisie mannen. En dan de bouwsector ook!

Opgetekend door:
Gulian van Maanen
Jolle Landman

Nieuws

Artikelen

Blogs

In memoriam Pim Verheijen

Tot onze verbijstering en grote schok moeten wij verder zonder onze mede-oprichter Pim. Hij overleed op 17 december 2022 na een infectie, die teveel was voor zijn broze gestel. Pim was een hele harde werker daarom vergat je snel dat hij een zware ziekte onder de leden...

Gefeliciteerd, je mag beginnen!

Een podcast over bouwteams in de infra met Kennisgroep Bouwteams | interactief congres ‘Bouwteam Casussen Carrousel’ op 18 november | Misschien de meest populaire organisatievorm van dit moment: bouwteams. Je kunt er bijna niet meer om heen. Maar wat is dit eigenlijk,...

In memoriam Lilian Soerel

Op 8 februari jl zijn we overvallen door het trieste bericht dat onze gedreven, altijd vrolijke Coheziaan Lilian Soerel, plotseling is overleden. Niemand kon het geloven omdat er de dagen ervoor nog intens contact was over een bijeenkomst die we zouden hebben bij het...

Kwartaalrapportage herfst – winter 2021

Prachtig moment zo in de eerste dagen van 2022 om de ervaringen op te halen van het afgelopen kwartaal en vooruit te reflecteren!  Een kwartaal waarin we elkaar als Cohezianen getroffen hebben bij het project Schiphol Almere Amsterdam en meer specifiek bij de...

Boek Handreiking Bouwteams gereed

De Handreiking Bouwteams is tijdens het congres “Gamechangers in de Bouw en Infra” gepresenteerd en is voor iedereen gratis te downloaden. We zijn benieuwd naar reacties en gaan hierover ook graag verder in gesprek. Het boek is gratis te downloaden via onderstaande...

Samenwerken is samen leren

Een van de doelstellingen van het Project Groot onderhoud Schiphol (GOS) dat ProRail en SVS samen uitvoeren in een bouwteam is om kennis en ervaring over samenwerken in het bouwteam te delen. Een interview van Saco de la Parra, Erik van Blokland en Cécile Claessen is...

Boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ bijna af

Vanuit Cohezy neemt Cécile Claessen deel aan de werkgroep Handreiking Bouwteams. Ons boek ‘Handreiking voor Bouwteams’ is bijna af! We zijn heel benieuwd naar waar jullie vragen liggen en naar jullie mening. We nodigen jullie graag uit om tot uiterlijk 14 oktober...

Cohezy kwartaalaktiviteiten zomer 2021

Om een beeld te geven waar we als stichting Cohezy mee actief zijn, zullen we elk kwartaal een korte feitelijke rapportage uitbrengen.  Deze rapportage zal nooit helemaal compleet zijn, maar geeft wel een goede indruk.  Zo zijn er het afgelopen kwartaal 2...

Creativiteit in teams

Het begeleiden van PSU’s en samenwerkingsbijeenkomsten vanuit thuis vraagt om extra creativiteit. Binnen Cohezy is hier het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan. Die kennis en ervaring gebruiken we graag in de projecten die we gebruiken. Soms worden we gevraagd om...

De samenhang tussen Resultaat, Relatie en Regels

    Interview met Erica van Dijk. Erica heeft een lange staat van dienst in de civiele wereld, na haar studie in Delft werkte ze onder meer bij Tauw, gemeente Utrecht en sinds anderhalf jaar bij RWS (GPO). Bij de gemeente Utrecht was ze o.a. projectleider bij de...

Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor de toekomst

tekst: Pim Verheijen en Michiel Bonnema Corona heeft ons een nieuw perspectief op samenwerken gebracht. Wat zijn vanuit de opgebouwde ervaringen van het afgelopen jaar de nieuwe samenwerkingspatronen voor na de zomer? In dit artikel ontdek je een (strategische) visie...

Samenwerken in een Bouwteam

In steeds meer projecten wordt er gekozen voor en tweefasen contract. Vaak wordt dan gekozen voor een bouwteam. Werken in een bouwteam vraagt om een andere wijze van samenwerken. Afstappen van de traditionele rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Het echt samen...

Projectcoaching: van pionieren tot vakmanschap

Samenwerken in de bouw blijft voor velen een ongrijpbare zaak. Projectcoach Cécile Claessen heeft de kwestie verheven tot een vak dat om verdere professionalisering vraagt. "Waarover zal als eerste gedoe ontstaan?" Tien jaar geleden was ze nog een pionier, aldus...

Ben jij geschikt voor een Bouwteam?

Werken in een Bouwteam vraagt vanaf de start het gezamenlijk bouwen aan het team maar ook het kunnen omgaan met de invloed van de eigen achterban. Bouwteams staan in de picture. Recent is de Modelovereenkomst Bouwteams DG uitgekomen en het congres over Bouwteams van...